Đề cương chi tiết Thực hành cắt may các bộ phận chủ yếu sơ mi, quần âu cơ bản

pdf 9 trang Gia Huy 22/05/2022 870
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương chi tiết Thực hành cắt may các bộ phận chủ yếu sơ mi, quần âu cơ bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_cuong_chi_tiet_thuc_hanh_cat_may_cac_bo_phan_chu_yeu_so_m.pdf

Nội dung text: Đề cương chi tiết Thực hành cắt may các bộ phận chủ yếu sơ mi, quần âu cơ bản

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KNH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA DỆT MAY VÀ THỜI TRANG BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ MAY ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: THỰC HÀNH CẮT MAY CÁC BỘ PHẬN CHỦ YẾU SƠ MI, QUẦN ÂU CƠ BẢN 1. THÔNG TIN CHUNG Tên học phần (tiếng Việt): Thực hành Cắt may các bộ phận chủ yếu sơ mi, quần âu cơ bản Tên học phần (tiếng Anh): Practice pattern cutting and sewing of basic shirts, pants Mã môn học: M22 Khoa/Bộ môn phụ trách: Công nghệ may Giảng viên phụ trách chính: Th.S Trần Thanh Hải Email: tthai@uneti.edu.vn GV tham gia giảng dạy: ThS. Trần Thanh Hải, ThS Bùi Thị Thu Hiền, ThS Đặng Thị Lý, ThS Bùi Quang Lập, ThS Đỗ Thị Lan, ThS Nguyễn Gia Phong, ThS Nguyễn Thị Lan Anh Số tín chỉ: 3(90,90) N( b, Nx30) Trong đó N: Số tín chỉ; 3 b = 30xN tiết đối với thực hành 30 tiết xN Số tiết Lý thuyết: 0 Số tiết TH/TL: 90 Số tiết Tự học: 90 Tính chất của học phần: Bắt buộc Học phần tiên quyết: Không Học phần học trước: Không Các yêu cầu của học phần: Sinh viên có tài liệu học tập 2. MÔ TẢ HỌC PHẦN Thực hành cắt may các bộ phận chủ yếu sơ mi, quần âu cơ bản là học phần thực hành ban đầu của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ may. 1
  2. Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về: Kỹ năng vận hành máy may, phương pháp may các đường may cơ bản và các bộ phận chủ yếu của quần âu, áo sơ mi. 3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC Kiến thức Nhận biết được quy trình công nghệ cắt, may các chi tiết bộ phận chủ yếu của quần áo sơ mi theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhận biết được các dạng sai hỏng xảy ra trong quá trình gia công, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Kỹ năng Thực hiện kỹ thuật cắt, may các đường may máy cơ bản theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình cắt, may bộ phận túi, bộ phận mở, bộ phận cổ của quần áo sơ mi theo tiêu chuẩn kỹ thuật; Thao tác thực hiện đường may đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Năng lực tự chủ và trách nhiệm Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao. Có phẩn chất đạo đức, trung thực nhiệt tình, chủ động trong học tập. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và phản biện. Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao. 4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN Mã Mô tả CĐR học phần CĐR của CĐR Sau khi học xong môn học này, người học có thể: CTĐT G1 Về kiến thức Vận dụng quy trình công nghệ cắt các bộ phận chủ yếu của quần G1.1.1 áo sơ mi đạt yêu cầu kỹ thuật [1.3.2] Nhận biết quy trình công nghệ may các bộ phận túi, bộ phận mở, G1.1.2 bộ phận cổ áo sơ mi [1.3.2] G1.1.3 Kiểm tra chất lượng sản phẩm sau khi may hoàn thành theo tiêu [1.3.2] chuẩn kỹ thuật Nhận biết được các dạng sai hỏng xảy ra trong quá trình gia công, G1.1.4 [1.3.2] nguyên nhân và biện pháp khắc phục. G2 Về kỹ năng G2.1.1 - Thực hiện kỹ thuật cắt, may các đường may máy cơ bản theo [2.1.2] tiêu chuẩn kỹ thuật G2.1.2 - Thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình cắt, may bộ phận chủ [2.1.2] yếu của quần áo sơ mi theo tiêu chuẩn kỹ thuật G2.1.3 Thao tác thực hiện đường may đúng theo yêu cầu kỹ thuật [2.1.2] G3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm G3.1.1 Có phẩm chất đạo đức, trung thực nhiệt tình, chủ động trong học [3.1.1] 2
  3. tập G3.1.2 Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và phản biện [3.1.2] Tuân thủ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình tham G3.2.1 [3.2.1] gia các công đoạn trong sản xuất G3.2.2 Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao [3.2.2] 5. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Thời gian hướng dẫn (giờ) TT Nội dung Thườn Tổng Kết Ban đầu g số thúc xuyên 1. Thực hành may các đường may cơ bản 1.1. Vận hành máy may 1.1.1. Vận hành máy may 1.1.2. May trên giấy 1 3 0.5 2 0.5 - May đường thẳng - May đường gấp khúc - May đường cong - May đường tròn 1.1.3. May trên vải 2 - May đường thẳng 3 0.5 2 0.5 - May đường gấp khúc 1.2. May các đường may cơ bản 1.2.1. Đường may can, chắp 3 3 0.5 2 0.5 - May can chắp rẽ: đè mí, đè diễu - May can chắp lật: đè mí, đè diễu. - May lộn: xỏa, kín 4 3 0.5 2 0.5 - May can kê: mí, xỏa. - Đường may cuốn: cuốn 2 đường song song 5 - Các đường may tra: tra lật mí lọt khe, tra lật mí 3 0.5 2 0.5 cặp. 1.2.2. Các đường may viền: Viền gấp xỏa, viền 6 3 0.5 2 0.5 cuốn kín. 2. Thực hành may bộ phận 7 2.1. May bộ phận túi 3 0.5 2 0.5 2.1.1. May túi ốp ngoài có nắp 3
  4. Thời gian hướng dẫn (giờ) TT Nội dung Thườn Tổng Kết Ban đầu g số thúc xuyên 2.1.2. May túi dọc rẽ miệng thẳng quần âu 8 3 0.5 2 0.5 9 2.1.3. May túi dọc rẽ miệng chếch quần 3 0.5 2 0.5 10 2.1.4. May túi cơi chìm quần âu 3 0.5 2 0.5 11 2.1.5. May túi 2 viền rẽ quần âu 3 0.5 2 0.5 2.2. May bộ phận mở 12 3 0.5 2 0.5 2.2.1. Cửa quần kéo khoá 2.2.2. May xẻ cửa tay: xẻ bằng 1 thép lớn và 1 thép 13 3 0.5 2 0.5 nhỏ 2.2.3. May nẹp liền 14 2.2.4. May nẹp bong 3 0.5 2 0.5 2.3. May bộ phận cổ áo 15 3 0.5 2 0.5 2.3.1 May cổ nam chân 16 2.3.2. May cổ lá sen 3 0.5 2 0.5 17 2.3.3. May cổ bẻ ve rời 3 0.5 2 0.5 3. Thực hành cắt và may hoàn chỉnh áo sơ mi nam bán thân 3.1. Chuẩn bị bán thành phẩm 18 3 0.5 2 0.5 3.2. Quan sát các thao tác mẫu 3.3. Thực hành may ráp hoàn chỉnh áo sơ mi nam bán thân 3.3. Thực hành may ráp hoàn chỉnh áo sơ mi nam 19 bán thân (tiếp theo) 3 0.5 2 0.5 3.3. Thực hành may ráp hoàn chỉnh áo sơ mi nam 20 3 0.5 2 0.5 bán thân (tiếp theo) 3.3. Thực hành may ráp hoàn chỉnh áo sơ mi nam 21 3 0.5 2 0.5 bán thân (tiếp theo) 4
  5. Thời gian hướng dẫn (giờ) TT Nội dung Thườn Tổng Kết Ban đầu g số thúc xuyên 3.3. Thực hành may ráp hoàn chỉnh áo sơ mi nam 22 3 0.5 2 0.5 bán thân (tiếp theo) 3.3. Thực hành may ráp hoàn chỉnh áo sơ mi nam bán thân 23 3 0.5 2 0.5 - Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm 3.4. Thực hành may ráp hoàn chỉnh quần âu nam 24 bán thân 3 0.5 2 0.5 3.4. Thực hành may ráp hoàn chỉnh quần âu nam 25 bán thân (tiếp theo) 3 0.5 2 0.5 3.4. Thực hành may ráp hoàn chỉnh quần âu nam 26 3 0.5 2 0.5 bán thân (tiếp theo) 3.4. Thực hành may ráp hoàn chỉnh quần âu nam 27 3 0.5 2 0.5 bán thân (tiếp theo) 3.4. Thực hành may ráp hoàn chỉnh quần âu nam 28 3 0.5 2 0.5 bán thân (tiếp theo) 3.4. Thực hành may ráp hoàn chỉnh quần âu nam 29 bán thân (tiếp theo) 3 0.5 2 0.5 3.4. Thực hành may ráp hoàn chỉnh quần âu nam bán thân 30 3 0.5 2 0.5 - Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm Tổng cộng 90 15 60 15 5
  6. 6. MA TRẬN MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP CỦA NỘI DUNG GIẢNG DẠY ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN Mức 1: Thấp Mức 2: Trung bình Mức 3: Cao Chuẩn đầu ra học phần Chương Nội dung giảng dạy G1.1.1 G1.1.2 G1.1.3 G1.1.4 G2.1.1 G2.1.2 G.2.1.3 G.3.1.1 G.3.1.2 G.3.2.1 G3.2.2 1: Thực hành may các đường may máy cơ bản 1.1. Thực hành cắt bán thành phẩm 1 2 2 2 theo mẫu đã thiết 2 1 kế 1.2. Thực hành may các đường 1 2 2 2 2 may cơ bản 1.3 Kiểm tra chất lượng sản phẩm 1 1 2 2 theo tiêu chuẩn kỹ 2 thuật và chỉnh sửa 2: Thực hành may bộ phận chủ yếu của áo sơ mi, quần âu 2.1 Thực hành cắt 1 2 2 2 bán thành phẩm theo mẫu đã thiết kế 2.2 Thực hành may 1 2 2 2 2 2 hoàn chỉnh bộ phận túi 2 2.3 Thực hành may 2 2 2 2 2 bộ phận mở 2.4 Thực hành may 2 2 2 2 2 bộ phận cổ 2.5 Kiểm tra chất lượng sản phẩm 1 1 1 2 2 theo tiêu chuẩn kỹ thuật và chỉnh sửa 3. Thực hành cắt và may hoàn chỉnh áo sơ mi nam và quần âu nam bán thân 3.1. Chuẩn bị bán 1 2 2 thành phẩm 3 3.2. Quan sát các 1 2 2 2 2 2 thao tác mẫu 3.3. Thực hành 1 2 2 2 2 2 may ráp hoàn chỉnh 6
  7. Chuẩn đầu ra học phần Chương Nội dung giảng dạy G1.1.1 G1.1.2 G1.1.3 G1.1.4 G2.1.1 G2.1.2 G.2.1.3 G.3.1.1 G.3.1.2 G.3.2.1 G3.2.2 áo sơ mi nam bán thân 3.4. Thực hành may ráp hoàn chỉnh 1 2 2 2 2 2 quần âu nam bán thân 7. PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN Điểm Chuẩn đầu ra học phần Quy định TT thành phần G1.1.1 G1.1.2 G1.1.3 G1.1.4 G2.1.1 G2.1.2 G.2.1.3 G.3.1.1 G.3.1.2 G.3.2.1 G3.2.2 1. Kiểm tra định x x x x x kỳ lần 1 + Hình thức: Điểm Thực hành may 1 quá + Thời điểm: sau trình khi học hết tuần 1 + Hệ số: 3 2. Kiểm tra định x x x x x kỳ lần 2 + Hình thức: Thực hành may + Thời điểm: sau khi học hết tuần 2 + Hệ số: 3 3. Kiểm tra định x x x x x kỳ lần 3 + Hình thức: thực hành may + Thời điểm: hết tuần 3 + Hệ số: 3 4. Kiểm tra chuyên cần + Hình thức: Điểm danh theo x x x x x x x thời gian tham gia học trên lớp + Số lần: 1 lần, vào thời điểm 7
  8. Điểm Chuẩn đầu ra học phần Quy định TT thành phần G1.1.1 G1.1.2 G1.1.3 G1.1.4 G2.1.1 G2.1.2 G.2.1.3 G.3.1.1 G.3.1.2 G.3.2.1 G3.2.2 kết thúc học phần 8. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC  Giảng viên giới thiệu học phần, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, các địa chỉ website để tìm tư liệu liên quan đến môn học. Nêu nội dung cốt lõi của chương và tổng kết chương, sử dụng bài giảng điện tử và các mô hình giáo cụ trực quan (mô hình 3D của một số chi tiết điển hình) trong giảng dạy. Tập trung hướng dẫn học, tư vấn học, phản hồi kết quả thảo luận, bài tập lớn, kết quả kiểm tra và các nội dung lý thuyết chính mỗi chương.  Giảng viên sẽ mô tả các hoạt động thực tế trong quá trình sản xuất của một doanh nghiệp liên quan đến việc xây dựng, đọc và giải thích được các bản vẽ chi tiết.  Các phương pháp giảng dạy có thể áp dụng: Phương pháp thuyết trình; Phương pháp thảo luận nhóm; Phương pháp mô phỏng; Phương pháp minh họa; Phương pháp miêu tả, làm mẫu.  Sinh viên chuẩn bị bài từng chương, làm bài tập đầy đủ, trau dồi kỹ năng làm việc nhóm để chuẩn bị bài thảo luận.  Trong quá trình học tập, sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi phản biện, trình bày quan điểm, các ý tưởng sáng tạo mới dưới nhiều hình thức khác nhau. 9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN 9.1. Quy định về tham dự lớp học  Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.  Sinh viên vắng quá 50% buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau.  Tham dự các tiết học lý thuyết  Thực hiện đầy đủ các bài tập được giao trong cuốn sách bài tập hình họa vẽ kỹ thuật  Tham dự kiểm tra giữa học kỳ  Tham dự thi kết thúc học phần  Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học 9.2. Quy định về hành vi lớp học  Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 8
  9.  Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 15 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.  Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.  Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 10. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO 10.1. Tài liệu học tập: [1]. Bộ môn Công nghệ may, Tài liệu học tập Thực tập cắt may các bộ phận chủ yếu sơ mi, quần âu cơ bản, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 10.2. Tài liệu tham khảo: [2]. Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn Rê, Công nghệ may, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2003 [3]. Sunao Onuma, Fundamentals of Garment Design, NXB DalNippon Printing Co.,Ltd, 2009 11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  Các Khoa, Bộ môn phổ biến đề cương chi tiết cho toàn thể giáo viên thực hiện.  Giảng viên phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên vào buổi học đầu tiên của học phần.  Giảng viên thực hiện theo đúng đề cương chi tiết đã được duyệt. Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2018 Trưởng khoa Trưởng bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 9