Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 6: Chất lưu - Phạm Đỗ Chung

pdf 11 trang Gia Huy 25/05/2022 280
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 6: Chất lưu - Phạm Đỗ Chung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_vat_li_dai_cuong_chuong_6_chat_luu_pham_do_chung.pdf

Nội dung text: Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 6: Chất lưu - Phạm Đỗ Chung

 1. VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG Phạm Đỗ Chung Bộ môn Vật lí chất rắn – Điện tử Khoa Vật lí, ĐH Sư Phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội PHẠM Đỗ Chung-HNUE-2018 Khoa Hoá học
 2. Chương 6 Chất lưu 1. Các khái niệm cơ bản 2. Nguyên lí Pascal 3. Nguyên lí Archimede 4. Phương trình Bernoulli PHẠM Đỗ Chung-HNUE-2018 2
 3. Chất lưu – chất lỏng lí tưởng 1. Chất lưu Floating ball 2. Ống dòng 3. Định luật BERNOULLI 4. . PHẠM Đỗ Chung-HNUE-2018 3
 4. 1. Các khái niệm cơ bản • Chất lưu: bao gồm cả chất lỏng và chất khí được hiểu là vật liệu ở trạng thái có thể chảy thành dòng. 1. Chất lưu có hình dạng của bìnhchứa 2. Khối lượng riêng, thể tích của chất lưu ΔV không đủ khi thay dạng bình chứa. Δm Δm ρ = ΔV PHẠM Đỗ Chung-HNUE-2018 4
 5. 1. Các khái niệm cơ bản • Áp suất là một đại lượng vô hướng. • 3 F p = A PHẠM Đỗ Chung-HNUE-2018 5
 6. 2. Nguyên lý Pascal • Chất lưu ở dạng lỏng (chất lỏng) không chịu nén. Áp suất ngoài được truyền nguyên vẹn trong chất lưu. Ứng dụng làm Kích thuỷ lực. Ao FFoi= Ai PHẠM Đỗ Chung-HNUE-2018 6
 7. 3. Nguyên lý Archimede • Lực đẩy Archimede luôn hướng lên trên. FgVbf= ρ PHẠM Đỗ Chung-HNUE-2018 7
 8. 4. Phương trình Bernoulli • Đường dòng: quỹ đạo được vạch nên bởi một phân tử của chất lưu • Ống dòng là tập hợp nhiều đường dòng. Một phần tử trong ống dòng sẽ không bao giờ vợt qua biên của ống • Chất lỏng không chịu nén nên: V1.A1 = V2A2 PHẠM Đỗ Chung-HNUE-2018 8
 9. 4. Phương trình Bernoulli p large p large p small v small v large v small ρρvv22 pgypgy++12ρρ =++ 112222 PHẠM Đỗ Chung-HNUE-2018 9
 10. Hiệu ứng VENTURI high pressure low pressure velocity increased pressure decreased (patm) PHẠM Đỗ Chung-HNUE-2018 10
 11. Lực nâng cánh máy bay force high speed low pressure force PHẠM Đỗ Chung-HNUE-2018 11