Bài giảng Lịch sử Lớp 5 - Bài: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước - Lại Thị Hà

ppt 43 trang Hùng Dũng 02/01/2024 730
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 5 - Bài: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước - Lại Thị Hà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_5_bai_quyet_chi_ra_di_tim_duong_cuu_nu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 5 - Bài: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước - Lại Thị Hà

 1. LÞch Sư QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Lại Thị Hà
 2. NỘI DUNG Câu 1 : Phong trào Đơng Du diễn ra trong thời gian nào ? Ai là người lãnh đạo KIỂM ? Mục đích của phong trào TRA này là gì ? BÀI Câu 2 : Kết quả của phong trào Đơng Du như CŨ thế nào ? Ý nghĩa của phong trào này là gì ?
 3. Hãy nêu một số phong trào chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. -Cuộc khởi nghĩa của Trương Định - Phong trào Cần Vương -Phong trào Đơng du
 4. Kể tên một số nhân vật yêu nước tiêu biểu trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX mà em biết.
 5. ❖ Một số nhân vật yêu nước tiêu biểu trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX : Nguyễn Trưịng Tộ Tơn Thất Thuyết
 6. ❖ Một số nhân vật yêu nước tiêu biểu trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX : Phan Đình Phùng Hồng Hoa Thám
 7. ❖ Một số nhân vật yêu nước tiêu biểu trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX : Phan Bội Châu Phan Châu Trinh
 8. * Nêu kết quả của các phong trào trên. Theo em, vì sao các phong trào chống thực dân Pháp của nhân dân ta trong thời kì đĩ đều thất bại ?
 9. Bác Hồ kính yêu của chúng ta.
 10. LÞch sư:
 11. LỊCH SỬ: QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC HOẠT I. Tìm hiểu về : Gia đình - Quê ĐỘNG 1 hương của Nguyễn Tất Thành ( Thảo luận nhĩm 2 ) * Chia sẻ với các bạn trong nhĩm những thơng tin, tư liệu mà em tìm hiểu được về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành.
 12. * Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19.5.1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên , huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
 13. Thân phụ của Nguyễn Tất Thành là Thân mẫu của Nguyễn Tất Thành là cụ Nguyễn Sinh Sắc ( 1863-1929 ) cụ Hồng Thị Loan ( 1868-1900 )
 14. Anh trai Chị gái Ơng Nguyễn Sinh Khiêm Bà Nguyễn Thị Thanh
 15. Quê hương của Nguyễn Tất Thành Làng Sen
 16. Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2008 Lịch sử
 17. Quê hương của Nguyễn Tất Thành Làng Sen
 18. * Lúc nhỏ, Nguyễn Tất Thành cịn cĩ tên là Nguyễn Sinh Cung.( Sau này là Bác Hồ kính yêu của dân tộc chúng ta ) Trong bối cảnh nước mất, phải sống trong tủi nhục, các thế hệ người dân Việt Nam thời ấy đều mong muốn đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập cho dân tộc. Nguyễn Tất Thành sớm thấu hiểu tình cảnh đất nước nên đã cĩ ý chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phĩng đồng bào.
 19. Để tìm hiểu thêm về Nguyễn Tất Thành các em tìm đọc cuốn sách này. Cha và con khắc họa chân dung Bác Hồ từ khi là cậu bé 10 tuổi đến khi quyết định ra đi tìm đường cứu nước.
 20. Đọc tập truyện Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng để hiểu thêm về quê hương và thời niên thiếu của Bác Hồ.
 21. LỊCH SỬ: QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC HOẠT I. Tìm hiểu về : Gia đình - Quê ĐỘNG 1 hương của Nguyễn Tất Thành ( Thảo luận nhĩm 2 ) HOẠT II. Mục đích ra nước ngồi của ĐỘNG 2 Nguyễn Tất Thành ( Hoạt động cá nhân )
 22. * Học sinh đọc thầm sách giáo khoa từ : “ Nguyễn Tất Thành khâm phục để cứu nước, cứu dân “ và trả lời các câu hỏi sau : ❖ Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra nước ngồi tìm con ❖đường Vì sao cứu Nguyễn nước Tấtphù Thành hợp để muốn cứu nước, tìm con cứu đường dân . cứu nước mới ? ❖ Nguyễn Tất Thành chọn đường đi về hướng Tây. ❖Người Nguyễn khâm Tất phục Thành các chọn cụ Phan đường Bội đi Châu,về hướng Phan nào Châu ? Vì saoTrinh, Người Phan khơng Đình đi Phùng,theo hướng Hồng của Hoa các Thámbậc tiền nhưng bối yêu nướckhơng như tán Phan thành Bội cách Châu, làm Phan của các Châu cụ. TrinhVì những ? con đường này đều thất bại. Người muốn thật sự tìm hiểu về các chữ “ Tự do, Bình đẳng, Bác ái” người Tây hay nĩi và xem họ làm như thế nào để trở về giúp đồng bào ta .
 23. * Em hãy chỉ trên lược đồ vị trí của Sài Gịn ? * Tại đây cĩ bến cảng Nhà Rồng – Nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. Sài Gịn
 24. Bến cảng Sài Gịn vào đầu thế kỉ XX
 25. LỊCH SỬ: QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC HOẠT I. Tìm hiểu về : Gia đình - Quê ĐỘNG 1 hương của Nguyễn Tất Thành ( Thảo luận nhĩm 2 ) HOẠT II. Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết ĐỘNG 2 chí ra đi tìm đường cứu nước ? ( Thảo luận nhĩm 2 ) HOẠT III. Ý chí quyết tâm ra đi tìm ĐỘNG 3 đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành . ( Thảo luận nhĩm 4 )
 26. Thảo luận Nhĩm 4 ❖ Nguyễn Tất Thành đã lường trước những khĩ khăn nào khi ra nước ngồi ? ( Nhĩm 1, 3 ) ❖ Người đã định hướng giải quyết những khĩ khăn đĩ ra sao ? ( Nhĩm 2,4 ) ❖ Những điều đĩ cho thấy ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Người như thế nào ? ( Nhĩm 5,6,7 )
 27. ĐẠI DIỆN NHĨM TRÌNH BÀY ❖ Người biết trước, khi ở nước ngồi một mình là rất mạo hiểm, nhất❖ là Nguyễn lúc ốm đau. Tất BênThành cạnh đã đĩ, lường Người trước cũng những khơng khĩcĩ tiền. khăn nào khi ra nước ngồi ? ( Nhĩm 1 ; 3 ) ❖ Người rủ Tư Lê, một người bạn thân đi cùng, phịng khi ốm đau cĩ người bên cạnh. Nhưng Tư Lê khơng đủ can đảm ra đi❖ Người đã định hướng giải quyết những khĩ khăn đĩ ra sao ? ( Nhĩm 2, 4 ) Người quyết tâm làm bất cứ việc gì để sống và đi ra nước ngồi. Người nhận cả việc phụ bếp, một cơng việc rất nặng nhọc và nguy hiểm vơ cùng ❖ Những điều đĩ cho thấy ý chí quyết tâm ra đi tìm ❖đường Những cứu điều nước đĩ cho của thấy Người Người như cĩ thếý chí nào và ?quyết ( Nhĩm tâm cao5 , 6,7 đi ) tìm ra con đường cứu nước và giải phĩng dân tộc. Người cĩ được quyết tâm đĩ vì Người cĩ lịng yêu nước, yêu đồng bào sâu sắc.
 28. NGUYỄN TẤT THÀNH ra đi tìm đường cứu nước từ đâu ? Trên con tàu nào ? Vào ngày tháng năm nào ?
 29.  Ngày 5 – 6 -1911, NGUYỄN TẤT THÀNH với tên mới – VĂN BA – đã ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng ( Sài Gịn ), trên con tàu Đơ đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin. Bến Nhà Rồng vào đầu thế kỉ XX
 30. Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin
 31. * Nguyễn Tất Thành nhận làm phụ bếp trên một chiếc tàu buơn và lấy tên là Văn Ba
 32. LỊCH SỬ: QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Kết luận: Năm 1911, với lịng yêu nước thương dân, Nguyễn Tất Thành đã từ cảng Nhà Rồng quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.
 33. BếnVì sao cảng bến Nhà cảng Rồng Nhà đượcRồng cơngđược nhậncơng là Di tích lịch nhậnsử, vì là nơi Di đâytích lịchđã ghi sử lại? dấu tích ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ - vị anh hùng vĩ đại của dân tộc chúng ta. Bến Nhà Rồng ngày nay.
 34. Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D 9876543210 Hình ảnh đang xem liên quan đến sự kiện lịch sử nào? A. Phong trào xơ viết Nghệ - Tĩnh B. Biểu tình chiếm Phủ Khâm sai C. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước D. Bác Hồ đọc Tuyên ngơn Độc lập Tàu La-tu-sơ Tơ-rê-vin CHÚC MỪNG CÁC EM !
 35. ô chữ kì diệu 1 N G H Ê A N 2 P H U B Ê P 3 P H A P 4 T Ơ R Ê V I N 5 P H A N B Ơ I C H Â U 6 V Ă N B A 7 G I A I P H O N GG 3.2.5. Bác4. TênĐể7. 6Bác1 . Hồ .Quê Mongđược Trênmột Hồra hươngnhà đời chiếcđimuốnđi rara trongyêu nướcnướctàu củacủa nước hồnđi BácBácngồi, ngồira muốn nước cảnh HồHồ bằngBác khithuộc nướcdựangồi, tìmHồ con vàotỉnh đãđườngnhà Báctàu nhậnNhật? bị nàyHồ giặcra đểlàm lấy? chốngnào cơng đơ hộ ? việcPhápnướctên gì ?là ? ngồi gì ? là gì ?
 36. Về nhà : * Tìm đọc những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ khi ở nước ngồi * Sưu tầm thêm những hình ảnh về Bác Hồ.
 37. TIẾT HỌC KẾT THÚC TẬP THỂ HỌC SINH LỚP 5A5 CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY,CƠ GIÁO. CHÚC QUÝ THẦY, CƠ GIÁO MẠNH KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT. CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI.
 38. ĐÓNG VAI TÁI HIỆN LỊCH SỬ
 39. ô chữ kì diệu 1 N G H Ê A N 2 P H U B Ê P 3 P H A P 4 T Ơ R Ê V I N 5 P H A N B Ơ I C H Â U 6 V Ă N B A 7 G I A I P H O N GG 3.25. Bác.4. TênĐể7 6.Bác1.Quê. Hồ Mongđược Trênmột Hồra hươngnhà đời chiếcđimuốnđi rara trongyêu nướcnướctàu củacủa nước hồnđi BácBác ngồi,ngồira muốn nước cảnh HồHồ bằngBác khithuộc ngồi,nướcdựa tìmHồ con vàotỉnh đãđườngnhà Báctàu nhậnNhật? bị nàyHồ giặcra đểlàm lấy? chốngnào cơng đơ hộ ? việcPhápnướctên gì ?là ? ngồi gì ? là gì ?