Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 2 - Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước - Năm học 2011-2012

ppt 30 trang Hùng Dũng 02/01/2024 410
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 2 - Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_2_bai_29_mot_so_loai_vat_so.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 2 - Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước - Năm học 2011-2012

 1. Lớp CĐ giáo dục tiểu học 10F Môn Tự nhiên và xã hôi Nhóm thực hiện: Nhóm 6
 2. Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2011 Tự nhiên – Xã hội Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước ❖Hoạt động 1: Nói tên và nơi sống của một số con vật có trong các hình. ( Sách giáo khoa trang 60, 61 và trình chiếu) Thảo luận nhóm và hoàn thành tên con vật và nơi sống vào phiếu bài tập.
 3. 1 2 3 4 5 6
 4. Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2011 Tự nhiên – Xã hội Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước ❖Hoạt động 1: Nói tên và nơi sống của một số con vật có trong hình. Hình Tên con vật Di chuyển Ích lợi của chúng Nơi sống ( ao, hồ, ruộng (1) (2) (3) (4) đồng, sông ngòi, biển ) (5) 1 2 3 4 5 6
 5. 1 2 Con cua Con cá vàng
 6. 4 3 Con trai Con cá quả 5 Con tôm
 7. Cá mập Ở dưới nước có rất nhiều con vật sinh sống, nhiều nhất là các loài cá.Có loài sống ở ao, hồ, ruộng đồng, sông ngòi ( nước ngọt ). Có loài sống ở biển ( nước mặn ).
 8. Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2011 Tự nhiên – Xã hội Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước ❖Hoạt động 1: Nói tên và nơi sống của một số con vật có trong hình. Hình Tên con vật Di chuyển Ích lợi của chúng Nơi sống ( ao, hồ, ruộng (2) (3) (4) đồng, sông ngòi, biển ) (5) 1 Con cua Ao, hồ, ruộng đồng. 2 Cá vàng Ao, hồ, sông 3 Cá quả ( cá Ao, hồ, ruộng đồng. chuối, cá lóc) 4 Con trai Ao, hồ, sông 5 Con tôm Ao, hồ, sông, ruộng đồng. 6 Cá mập Biển
 9. Hoạt động 2 : Trò chơi “ Thi kể tên các con vật sống ở nước ngọt, các con vật sống ở nước mặn” ◼ Các em hãy cùng nhau thi kể tên các con vật sống ở nước ngọt, các con vật sống ở nước mặn xem nào?
 10. Cá lóc Cá rô Cá thu
 11. Con lươn Con tôm
 12. Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2011 Tự nhiên – Xã hội Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước ❖Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự di chuyển của một số loài động vật sống dưới nuớc Con vật này di chuyển được nhờ bộ phận nào ?
 13. Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2011 Tự nhiên – Xã hội Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước ❖Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự di chuyển của một số loài động vật sống dưới nuớc Con vật này di chuyển được nhờ bộ phận nào ? vây, càn, không tự di chuyển, đuôi .
 14. Con vật này di chuyển được nhờ bộ phận nào ? vây, càng, chân yếu, đuôi, không tự di chuyển .
 15. Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước Hình Tên con Di chuyển Ích lợi của chúng Nơi sống ( ao, hồ, vật (3) (4) ruộng đồng, sông (2) ngòi, biển ) (5) 1 Con cua càn Ao, hồ, ruộng đồng. 2 Cá vàng Vây Ao, hồ, sông 3 Cá quả ( vây Ao, hồ, ruộng đồng. cá chuối, cá lóc) 4 Con trai Không tụ Ao, hồ, sông di chuyển 5 Con tôm đuôi Ao, hồ, sông, ruộng đồng. 6 Cá mập vây Biển
 16. Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2011 Tự nhiên – Xã hội Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước - Loài vật sống dưới nước có loài không chân, có loài có chân yếu. - Một số loài vật chúng di chuyển được là nhờ vào một số bộ phận của cơ thể như: vây, đuôi, chân, - Một số loài không tự di chuyển được như: con trai, con hến, con sò
 17. Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2011 Tự nhiên – Xã hội Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước ❖Hoạt động 4: Lợi ích và biện pháp một vài loài động vật Chúng em với các con vật sống dưới nước.
 18. 1 2 3 4 5
 19. các con vật sống ở nước ngọt, các con vật sống ở nước mặn có lợi ích gì?
 20. các con vật sống ở nước ngọt, các con vật sống ở nước mặn có lợi ích gì?
 21. Thứ ba ngày 04 tháng 10năm 2011 Tự nhiên – Xã hội Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước ❖Hoạt động 4: Lợi ích một vài loài động vật Chúng em với các con vật sống dưới nước. Hình Tên con vật Di chuyển Ích lợi của chúng Nơi sống ( ao, hồ, ruộng (2) (3) (4) đồng, sông ngòi, biển ) (5) 1 Con cua càng Làm thức ăn Ao, hồ, ruộng đồng. 2 Cá vàng Vây Làm cảnh Ao, hồ, sông 3 Cá quả ( cá vây Làm thức ăn Ao, hồ, ruộng đồng. chuối, cá lóc) 4 Con trai Không tự di Làm thức ăn Ao, hồ, sông chuyển 5 Con tôm đuôi Làm thức ăn Ao, hồ, sông, ruộng đồng. 6 Cá mập vây Làm thức ăn, làm Biển thuốc
 22. Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2011 Tự nhiên – Xã hội Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước Ghi nhớ - Ở dưới nước có rất nhiều con vật sinh sống, nhiều nhất là các loài cá.Có loài sống ở ao, hồ, ruộng đồng, sông ngòi ( nước ngọt ). Có loài sống ở biển ( nước mặn ). - Chúng đem lại rất nhiều ích lợi tới đời sống của con người. - Muốn cho các loài vật sống dưới nước tồn tại và phát triển chúng ta cần giữ sạch nguồn nước và cho ăn đầy đủ Không làm ô nhiễm nguồn nước Không đánh bắt cá bừa bãi v.v
 23. Triển lãm động vật dưới nước
 24. Kính chúc Cô nhiều sức khoẻ. Chúc các bạn học tốt.